VrijhandelsOptiek

 

SLEA BV publiceert tweewekelijks de VrijhandelsOptiek. Met informerende artikelen en prikkelende opinies, levert deze uitgave een bijdrage aan de vormgeving van goed functionerende markten voor elektriciteit, gas en aanverwante producten, zoals garanties van oorsprong en emissierechten. De Vrijhandelsoptiek is meer dan feiten, biedt meer dan een mening. Het is geen herkauwer van bekende posities, maar levert de noodzakelijke stof tot nadenken. De Vrijhandelsoptiek opent u de ogen over tal van zaken en laat zien dat er zaken gebeuren, die bij nadere beschouwing niet zo logisch zijn als ze lijken, dat zaken slimmer kunnen, efficiënter.

 

De Vrijhandelsoptiek  ontmaskert lobby’s en duidt strategieën. Toezichthouders, netbeheerders, overheden, marktpartijen, alle gaan volgens dezelfde maatstaven langst de lat. Met hun messcherpe observaties geven de auteurs u een overzicht van het schaakbord waarop de energiesector zijn stukken positioneert. Energieprofessionals die aan dit schaakbord willen plaatsnemen, die niet terugschrikken wanneer ze een spiegel wordt voorgehouden en die bereid zijn om écht iets te leren, kunnen niet zonder de Vrijhandelsoptiek.

 

Vanaf 1/1/2018 zullen Paul Giesbertz en Remco de Boer op reguliere basis bijdragen aan de Vrijhandelsoptiek. In de eerste uitgave van 2018 schreef Paul over de Europese worsteling met capaciteitsmarkten en meer belangwekkende artikelen over de Europese elektriciteitsmarkten zullen volgen. Ook Remco de Boer zal op reguliere basis via de Vrijhandelsoptiek op kritische wijze lezers op de hoogte gaan houden over de ontwikkelingen in de energiemarkten. Om alvast een tip van de sluier op te lichten, in de tweede uitgave van 2018 komen de kosten van de energietransitie aan bod.

 

In zoverre deze auteurs nog introductie behoeven: 

 

Paul Giesbertz 

Paul heeft 30 ervaring in de energiemarkt. Hij  is ruim negen jaar werkzaam bij Statkraft als Head Advisor Market Policies & Regulatory Affairs, Daarvoor heeft hij gewerkt bij Sep, KEMA Consulting en de NMa (nu ACM). Paul is expert op het gebied van Europese elektriciteitsmarkten. Hij is lid van de Advisory Council van ENTSO-E en is actief binnen EFET, de Europese vereniging van energiehandelaars. Hij vertegenwoordigt EFET regelmatig zoals op het Florence Forum en de Markets European Stakeholder Committee. Paul Giesbertz wordt vaak als spreker of moderator gevraagd voor diverse conferenties en publiceert regelmatig onder andere op LinkedIn. Bijdragen van Paul aan de Vrijhandelsoptiek zijn strikt op persoonlijke titel.

 

Remco de Boer

Remco is onderzoeker, publicist en interviewer. Na zijn studie aan de TU Delft begon hij in 1996 adviesbureau ‘de boer communicatie’. Hij adviseert, schrijft en spreekt over de energietransitie, onder meer bij BNR Nieuwsradio, energienieuwsdienst Energeia en Het Financieele Dagblad (2016/2017). De Boer is sinds 2012 columnist bij Delft Integraal, het wetenschappelijke magazine van de TU Delft. In 2015 verscheen zijn boek ‘Tussen hoogmoed en hysterie’, een reconstructie van de strijd tegen schaliegas in Nederland.

 

 

De publicatie is verkrijgbaar tegen betaling van 245 EUR/kwartaal voor de eerste lezer plus 19,75 EUR/kwartaal voor iedere extra lezer. Bij betaling eens per jaar, is het verschuldigde bedrag 950 EUR plus 75 EUR voor iedere extra lezer. (Alle bedragen exclusief BTW). Abonneren kan door het Bestelformulier VrijhandelsOptiek ondertekend, te scannen en naar info@slea.nl te mailen. Abonnementen kunnen elk gewenst moment ingaan en gelden tot wederopzegging. Op een abonnement zijn de algemene voorwaarden voor levering van publicaties van toepassing.

 

Proefexemplaar:   Energietransitie is niet afhankelijk van publiek eigendom Eneco

 

Eind oktober moeten de 53 aandeelhouders van Eneco zich uitspreken over het afbouwen of behouden van hun belang in Eneco. Die keuze heeft voor de aandeelhouders grote financiële consequenties maar diverse partijen claimen dat het vooral gaat om duurzaamheid. Grote woorden worden daarbij niet geschuwd en enkele professoren nemen nogal extreme posities in. Aan de constatering dat de huidige aandeelhouders helemaal geen invloed hebben op de strategie van Eneco wordt welbewust voorbij gegaan. Tal van partijen roepen de betreffende gemeenteraden op om stringente voorwaarden te stellen aan een eventuele verkoop van aandelen. Dat die voorwaarden niet noodzakelijkerwijs bijdragen aan de energietransitie lijkt er niet toe te doen. Lees meer in:

 

Download VrijhandelsOptiek W38 2017