VrijhandelsOptiek

 

SLEA BV publiceert tweewekelijks de VrijhandelsOptiek. Met informerende artikelen en prikkelende opinies, levert SLEA BV met deze uitgave een bijdrage aan de vormgeving van goed functionerende markten voor elektriciteit, gas en aanverwante producten, zoals garanties van oorsprong en emissierechten.

 

De publicatie is verkrijgbaar tegen betaling van 245 EUR/kwartaal voor de eerste lezer plus 19,75 EUR/kwartaal voor iedere extra lezer. Bij betaling eens per jaar, is het verschuldigde bedrag 950 EUR plus 75 EUR voor iedere extra lezer. (Alle bedragen exclusief BTW). Abonneren kan door het Bestelformulier VrijhandelsOptiek ondertekend, te scannen en naar info@slea.nl te mailen. Abonnementen kunnen elk gewenst moment ingaan en gelden tot wederopzegging. Op een abonnement zijn de algemene voorwaarden voor levering van publicaties van toepassing.

 

Proefexemplaar:†† Energietransitie is niet afhankelijk van publiek eigendom Eneco

 

Eind oktober moeten de 53 aandeelhouders van Eneco zich uitspreken over het afbouwen of behouden van hun belang in Eneco. Die keuze heeft voor de aandeelhouders grote financiŽle consequenties maar diverse partijen claimen dat het vooral gaat om duurzaamheid. Grote woorden worden daarbij niet geschuwd en enkele professoren nemen nogal extreme posities in. Aan de constatering dat de huidige aandeelhouders helemaal geen invloed hebben op de strategie van Eneco wordt welbewust voorbij gegaan. Tal van partijen roepen de betreffende gemeenteraden op om stringente voorwaarden te stellen aan een eventuele verkoop van aandelen. Dat die voorwaarden niet noodzakelijkerwijs bijdragen aan de energietransitie lijkt er niet toe te doen. Lees meer in:

 

Download VrijhandelsOptiek W38 2017