Diensten

SLEA biedt een scala aan diensten die gerelateerd zijn aan de commerciële energiemarkt, dan wel aan de wet- en regelgeving die voor de commerciële energiemarkt relevant is. De diensten hebben onder andere betrekking op:

Ondersteuning bij in- en/of verkoop van elektriciteit, aardgas en/of emissierechten

 • Marktanalyse
 • Inventarisatie behoefte, wensen en mogelijkheden
 • Bepalen meest geschikte in- of verkoopstrategie en bijbehorende instrument(en)
 • Uitschrijven, uitvoeren, begeleiden en resultaat beoordelen van de verkozen strategie
 • Toepassen van het verkozen in- en/of verkoopinstrument
 • Europese aanbestedingsregels

Ondersteuning bij (des)investeringsbeslissingen 

 • Analyse van markt en/of wet- en regelgeving (inclusief fiscale aspecten)
 • Subsidieregelingen
 • Economische haalbaarheidstudies

Waardering van contracten, assets en posities 

 • Marktwaarde
 • Scenario analyse
 • Invloed van (veranderingen in) wet- en regelgeving doorrekenen in scenario’s

Kennisoverdracht: trainingen, workshops, cursussen

 • SLEA verzorgt regelmatig presentaties, cursussen en workshops
 • Zowel via conferentieorganisaties als rechtstreeks ‘in-company’ voor opdrachtgevers
 • Met een schat aan kennis en ervaring is SLEA op alle energiefronten en alle niveaus thuis
 • Onderwerpen lopen uiteen van masterclass gas, handel in energie tot basiskennis energiemarkt

Market watch services 

 • Alert service: actuele informatie toegesneden op specifieke behoefte individuele klant
 • Retainer: individuele klantspecifieke informatievoorziening, briefings en discussies
 • Research: klantspecifieke en diepgaande analyses en rapportages

Ondersteunen bij rechtszaken en arbitrages

 • Optreden als getuige/deskundige
 • Opstellen schriftelijke expert opinies