CV

2004 – heden

Onafhankelijk adviseur op het gebied van strategische, commerciële en juridische aangelegenheden van de elektriciteit- en gasmarkt en alle daaraan gerelateerde onderwerpen zoals transport, opslag, belastingen en subsidies. Actief voor energiebedrijven, industrie en overheidsorganisaties op een breed vlak van onderwerpen, waaronder waardering van bedrijven en assets, leveranciers­selectie en verzorgen van tenders, ontwerpen van tariefsystemen voor levering van gas en elektriciteit via private netwerken, energiebelasting, opstellen van voorlichtingsmateriaal en het verzorgen van opiniepublicaties en informatieve rapporten.

1999 – 2005

Medeoprichter en bestuurslid van VOEG, de VrijhandelsOrganisatie voor Elektriciteit en Gas  Op actieve wijze promoten van het concept van een vrije energiemarkt en behartigen van de belangen van de leden op het gebied van productie, handel en levering van elektriciteit en gas.  Onderhoud goede contacten met de leden en met sleutelpersonen bij beleidsmakers, toezichthouders en marktfaciliterende partijen.

2001 – 2004

Director Strategy and Analysis voor Energie Data Maatschappij (EDMij) in Amsterdam.  Verantwoordelijk voor het analyseren en interpreteren van marktontwikkelingen op het gebied van elektriciteit en aardgas, inclusief wet- en regelgeving, in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en Duitsland. Naast inzetten van de opgedane kennis en inzichten voor het ontwikkelen van de core business van EDMij, werd deze kennis en inzichten ook gebruikt voor advies voor derden.

2000

Regional Director voor Southern Energy Europe (later Mirant geheten) in Amstelveen.  Verantwoordelijk voor de Benelux front office waar ‘structured deals’ en acquisitie van assets de belangrijkste doelen waren. Nauw betrokken bij de waardering van de Demkolec kolen vergasser.

1998 – 2000

Business Development Manager voor Eastern Power and Energy Trading (later TXU Europe geheten) in Den Haag.  Verantwoordelijk voor het identificeren en benutten van mogelijkheden tot zaken doen in de Benelux. Speelde een sleutelrol in het waarderen van  de Nederlandse publieke elektriciteitproducenten UNA, EZH en EPON. Dit als onderdeel van de acquisitie strategie van de onderneming. Schreef de business plannen voor de mogelijke acquisitie en behartigde de belangen van Eastern in politieke en industriële kringen. 

1989 – 1998

Brandstofinkoper voor N.V Samenwerkende elektriciteitsproductiebedrijven (Sep) in Arnhem. Aanvankelijk betrokken bij inkoop van steenkool om vervolgens de nationale en internationale gascontracten te onderhandelen en te managen met een totaal volume van 7 miljard m3/jaar. Nauw betrokken bij operationele en technische aspecten van Sep’s elektriciteitscentrales. Lid van de ondernemingsraad (9 jaar) en als zodanig direct betrokken bij een breed scala van organisatorische en politieke aangelegenheden.

1988 – 1989

Onderzoeker voor TNO/SCMO (studiecentrum voor milieuonderzoek) in Delft. Verantwoordelijk voor het identificeren en rangschikken van kosten efficiënte maatregelen ter bestrijding van milieuvervuiling in het Middellandse Zee gebied. De studie werd gefinancierd door de Europese Investeringsbank en de Wereldbank.